Mistrzyni ceremonii

Edyta Bielatowicz

Trzymam kręgi i ceremonie przejścia.

Poczuj, jaka ceremonia Ciebie woła, jakiej ceremonii potrzebujesz. 

Ceremonia przejścia jest wyjątkowym spotkaniem
ze sobą na kole życia.      tel. 519 119 576

Wiersz: 'Sacred Path' Jamie Sams, grafika: Linda Childers

Rytuały przejścia

W życiu większości z nas istnieją pewne kluczowe progi:
Narodziny
Dzieciństwo
Dojrzewanie
Dorosłość
Starość
Śmierć

Składowym elementem każdej ceremonii przejścia są symboliczne rytuały, które inicjują naszą świadomość
i demonstrują dokonanie pewnego kroku.

Stare zwyczaje życia plemiennego przynosiły niegdyś chłopcom próby męskości, a dziewczętom kobiecości. Wiązało się to z uczeniem się, zdobywaniem pewnych umiejętności, wyostrzeniu obserwacji, sprawdzeniu siebie w coraz bardziej wymagających okolicznościach, braniu odpowiedzialności za swoje życie.
Te progi przejścia są niezwykle istotnym dopełnieniem naszej ścieżki życiowej. Wspierają nasze poczucie wartości, honorują talenty i moc sprawczą. 

Przejście może dotyczyć zmiany w życiu: zmiany pracy, zmiany roli, zmiany miejsca, zmiany siebie po prostu. Aby wejść w nowe dobrze jest pożegnać stare.