Ceremonie dziecięce

Zmiany w naszym życiu mogą być małe i duże. Zmiana jest kluczem do rozwoju.
Zainicjowanie ceremonii przejścia dla dziecka jest niezwykłym doświadczeniem zarówno dla małego człowieka, jak i dla jego
rodziców i bliskich.

Po co dziecku ceremonia? 
Przede wszystkim żeby celebrować siebie. Aby poczuć majestat swojego istnienia. Dzieci pochłonięte są dziś światem internetu, szkoła zajmuje im większość dnia. Łatwo w tym wszystkim zapomnieć o tym, co tak naprawdę się lubi, jaką ścieżką się chce kroczyć. 
Ceremonia to taka przypominajka i też szansa na zobaczenie siebie. Spotkanie w gronie swoich najbliższych, w aranżacji święta i uhonorawania tego, że jestem i że się zmieniam. Jeszcze może mała, jeszcze może mały, ale przede wszystkim, JESTEM!

Tematem ceremonii może być na przykład alternatywna uroczystość w ramach wątku komunijnego, czy świętowanie urodzin, rozpoczęcia nauki, zakończenia nauki. 
Słowianie swoim córkom, które osiągały wiek dziś znany jako komunijny, proponowali zapleciny. Zaplatano dziewczynce włosy w warkocz, co symbolizowało jej wyjście z okresu dziecieństwa oraz wejście w społeczność już jako dziewczyna. Dla synów natomiast proponowane były postrzyżyny. Tu włosy chłopca były strzyżone na krótko, jako symbol jego przejścia w bycie młodzieńcem. 

Dla dziewcząt, do których przyszła pierwsza krew przepięknym doświadczeniem jest ceremonia czerwonego namiotu. Jest to niezwykłe spotkanie, w czasie którego bohaterka jest w centrum uwagi bliskich jej kobiet. Dorosłe kobiety przekazują podarki i dzielą się z nią swoją wiedzą o kobiecości. 

Na zdjęciach poniżej widać Ceremonię Dary w Każdej Istocie. Uroczysty krąg, który trzymałam dla dzieci w czasie Zgromadzenia Kobiet Kręgowych w 2023 roku. Intencją tej ceremonii było wspólne docenienie faktu, iż każde dziecko ma w sobie swój dar. Może nam się wydawać, że w chwili narodzin jesteśmy, jak białe kartki. Jednak, jako matka doświadczyłam spostrzeżenia, że każde z moich dzieci przyszło już na ten świat w pewnym sensie "gotowe", jakoś określone. W moim odczuciu, sztuką dla nas dorosłych, jest sprawić, aby te ziarenka talentów i mocy mogły w dzieciach istnieć w swojej własnej postaci i w odpowiednim momencie rozwinąć się zgodnie z indywidualnym rytmem i przeznaczeniem.